Grundejerforeningen Sarbjerg IV

Bestyrelsens Beretning 2002

 

 

 

Stiftende generalforsamling blev afholdt 27. September, og bestyrelsen blev endeligt konstitueret på det efterfølgende bestyrelsesmøde på følgende måde :

 

Lars – Formand (på valg 2004)

Erik – Kasserer (på valg 2003)

Di – Næstformand (på valg 2003)

Pia – Sekretær (på valg 2004)

Allan – menigt medlem af bestyrelsen (på valg 2004)

Cecilia – suppleant (på valg 2003)

 

Foreningens vedtægter er blevet afstemt med kommunen, der er kommet tilbage med et par ændringer, som herefter skal godkendes på generalforsamlingen.

 

Det lille stykke vej mellem Melissehaven og Enebærvej er blevet asfalteret.

 

Vi har fået fastslået at Hvalsø Kommune stadig har vedligeholdelsespligt (herunder snerydning) på Enebærvej samt Melissehaven indtil behørig afleveringsforretning af vejene har fundet sted, og vejene selvfølgelig er etableret 100%.

 

Der er desværre stadig ingen afklaring omkring den resterende færdiggørelse af veje og stier. Kommunen mener det er hensigtsmæssigt at afvente færdiggørelse af byggeri for alle parceller (incl. de to nye på Melissehaven og den sidste på Enebærvej der endnu ikke er solgt).

 

Bestyrelsen har lige færdiggjort et brev til kommunen der fastslår at vi ønsker en afklaring i indeværende år – enten som en total færdiggørelse af veje, eller med etablering af midlertidigt bærelag på Melissehaven ligesom det er sket på Enebærvej.

 

Lokalplan 78 som blandt andet omhandler de resterende 3 parceller under vores område er sendt til høring og endeligt godkendt ultimo Februar 2003. Bestyrelsen har lige afsendt en klageskrivelse omkring lokalplanen. Klagen går på at det endeligt godkendte forslag er ændret væsentligt i forhold til det forslag der var i høring. Ændringen betyder at stikvejen til de parceller (Myntehaven) flyttes ca. 40 meter mod vest, samt at Enebærvej belastes med trafik til 12 parceller i stedet for som først planlagt 5 parceller.